1. Czy można zgłaszać się do konkursu on-line?
Tak, e-mail do wysłania karty zgłoszeniowej to: zgloszenia@zoom-art.pl

2. Czy jeden podmiot może zgłaszać prace w różnych kategoriach?
Tak.

3. Ile kosztuje udział w większej niż jedna liczba kategorii (czy obowiązuje zniżka za zgłoszenie w kilku kategoriach)?
Cennik za poszczególne kategorie znajduje się w bieżącym regulaminie oraz w bieżącej karcie zgłoszeniowej. W przypadku zgłoszenia 3 i więcej prac
powyższe ceny należy pomniejszyć o 5%.

4. Czy opłata za udział w konkursie musi wpłynąć przed galą finałową?
Tak. Tylko w uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z organizatorem, można tę płatność odroczyć w czasie.

5. Do kiedy należy zgłaszać kalendarze?
Kalendarze należy zgłaszać do 24 lutego 2017 roku.

6. Czy można zgłaszać kalendarze z poprzednich lat?
Tak, w kategorii OLD.

7. Czy można zgłaszać inne publikacje B2B?
Tak.

8. Dlaczego razem ze zgłoszeniem/z kalendarzem należy wysłać pliki w formie elektronicznej?
Potrzebne są do projektu katalogu – albumu ze wszystkimi pracami oraz do stron internetowych i innych form reklamy.

9. Co należy zrobić w przypadku, gdy zgłaszający nie dysponuje plikami elektronicznymi?
Proszę zrobić zdjęcia kalendarza i wysłać pliki zdjęć.

10. Jaką objętość powinny mieć opisy kalendarzy?
Opisy kalendarzy powinny mieć maksymalnie 1/3 strony A4, czyli 370 znaków, tj. 8-9 wierszy po 45 znaków.

11. Co się stanie z nadesłanymi na konkurs kalendarzami po gali finałowej?
Zostaną zachowane przez organizatorów do trzech lat, w celach wystawowych, w celach marketingowych i promocyjnych.

12. Czy prace konkursowe zostaną udostępnione szerszemu gronu niż goście gali finałowej?
Tak, staramy się organizować wystawy kalendarzy przy okazji innych wydarzeń kulturalnych.

13. Do kogo nieodpłatnie trafi konkursowy katalog (i w jakiej liczbie egzemplarzy)?
Katalog ZoomArt trafi do wszystkich uczestników Konkursu po jednej sztuce.
Dystrybucja odbędzie się na gali rozdania nagród.
Dodatkowo można go zakupić u organizatora w cenie 35 zł/szt netto (faktura vat).
Dostępne katalogi z roku 2015 i 2016.

14. Czy można kupić większą liczbę konkursowego katalogu?
Można zakupić katalog u organizatora w cenie 35 zł/szt netto (faktura vat).
Dostępne katalogi z roku 2015 i 2016.

15. Z kim należy kontaktować się w przypadku trudności z wypełnieniem konkursowego zgłoszenia?
Biuro Agir Art: 32 258 06 66, Marzena: 506 139 600

16. Czy organizatorzy będą na bieżąco upubliczniali listę kandydatów?
Lista zgłoszeń będzie publikowana po Gali finałowej konkursu.

17. Jakie instytucje będą reprezentowane w jury?
Zapraszamy do udziału Jury wielu znanych autorytetów:
• osoba z Akademii Sztuk Pięknych zajmująca się plakatem, typografią i sztuką
• osoba z Rady Miasta Katowice – oceniająca całokształt pracy
• osoba z agencji reklamowej/drukarni – oceniająca druk, lakierowanie, papier itp.
• osoba z agencji PR – oceniająca wartość komercyjną
• znany ilustrator
• znani fotograficy

18. Czy laureaci zostaną poinformowani o wygranej przed galą finałową?
Nie informujemy o wygranej przed Galą finałową.
Zapraszamy wszystkich wystawców na Galę.
Jest to ciekawy event nagradzania najlepszych z muzyką na żywo, z cateringiem, w ciekawym towarzystwie.
Jest to czas na podziwianie wszystkich kalendarzy, nawiązywanie rozmów biznesowych i dobrą zabawę .
Podczas gali jest dystrybuowany katalog z Gali ubiegłorocznej.

19. Co się stanie z nagrodą, jeśli laureat nie będzie obecny na gali finałowej?
Organizator indywidualnie ustali możliwość odbioru statuetki.

20. Jak zostanie dostarczone zaproszenie na galę finałową?
Zaproszenie na gale zostanie wysłane e-mailem lub pocztą.

21. Ilu osób dotyczy zaproszenie?
Zaproszony na Galę jest każdy podmiot zgłaszający kalendarz. Maksymalnie zapraszamy do 6 osób z każdego podmiotu zgłaszającego.
Należy mieć ze sobą wydrukowane zaproszenia.

22. Czy gala finałowa będzie rejestrowana przez telewizję?
Tak. Zapraszamy media lokalne oraz telewizję ogólnopolską.

23. Czy uczestnik konkursu może zamówić komercyjny materiał (np. wywiad z kandydatem)?
Tak. Do ustalenia z organizatorem.

24. Czy podczas gali finałowej organizatorzy udostępnią uczestnikom przestrzeń komercyjną – na rzecz reklamy marki/produktu/usługi?
Tak. W zależności od możliwość przestrzennych. Do ustalenia z organizatorem.

25. Czy uczestnicy będą mogli nagrywać/fotografować przebieg gali własnymi urządzeniami rejestrującymi?
Tak. Oferujemy również dostęp do profesjonalnych nagrań i fotografii organizatorów.

26. Czy po gali finałowej organizatorzy udostępnią uczestnikom materiały prasowe?
Tak. Oferujemy dostęp do profesjonalnych nagrań i fotografii organizatorów.
Można pobierać materiały ze strony ZoomArt.

27. Czy uczestnicy będą mogli wykorzystywać upublicznione przez organizatorów materiały dotyczące konkursu na firmowych stronach internetowych, w materiałach promocyjno-reklamowych?
Tak. Oferujemy dostęp do profesjonalnych nagrań i fotografii organizatorów.
Można pobierać materiały ze strony ZoomArt.

28. Czy uczestnicy mogą posługiwać się logo konkursu w swojej komunikacji marketingowej?
Tak.
Można pobierać materiały ze strony ZoomArt.