Zgłoś się!

Jak i kiedy zgłaszać uczestnictwo?

Zapoznaj się z regulaminem konkursu,
wypełnij zgłoszenie w nowej platformie internetowej, dokonaj opłaty za uczestnictwo w konkursie według kategorii.
Prześlij na adres: ZoomArt 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65, jeden egzemplarz wydrukowanego kalendarza.
Poprzez platformę zgłoszeniową uzupełnij podglądowe pliki graficzne (JPG, PDF, TIFF)
oraz opis kalendarza–inspiracje, pomysł, jak powstał, kto go realizował itp.
Opisy kalendarza powinny mieć maksymalnie 1/3 strony A4 .

Po zgłoszeniu kalendarzy zostanie wystawiona faktura VAT  za uczestnictwo w konkursie.
Firmy zgłaszające kalendarze do konkursu są zaproszone na Galę Finałową bez dodatkowych opłat, kalendarze zgłoszone biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Kalendarzy oraz w wystawie na Gali Finałowej.
Kalendarze są pokazywane na wystawach w Galerii Sztuki oraz z wystawach dodatkowych w całej Polsce.
Skorzystaj z okazji do zaprezentowania swojej firmy oraz do promowania kalendarza, który stworzyłeś.

Informacja o zwycięzcach konkursu oraz o wystawach kalendarzy pojawi się w telewizji oraz na łamach specjalistycznych pism.
Zostanie rozpowszechniona w internecie oraz w środowisku reklamy i designu przy wsparciu Patronów Medialnych.
Wyniki konkursu oraz wszystkie kalendarze zgłoszone do konkursu, opublikowane będą na stronach Zoom Art oraz na stronach patronów medialnych.

Konkurs jest otwarty i dotyczy każdego typu kalendarzy.
Konkurs organizowany jest rokrocznie.
Ilość zgłaszanych prac jest nieograniczona, dotyczy tylko kalendarzy z bieżącego roku, za wyjątkiem kategorii OLD  do której należy zgłaszać kalendarze z lat ubiegłych.
Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2019r.
Prace nadesłane po tym terminie mogą nie wziąć udziału w konkursie.

Kogo zapraszamy do udziału

w konkursie:

     • zleceniodawców kalendarzy
     • wydawców, agencje reklamowe, drukarnie
     • grafików, fotografów, ilustratorów
     • artystów, którzy uczestniczą w procesie powstawania kalendarza
     • freelancerów

Konkurs to świetna okazja na wyróżnienie i promocję firm, które tworzą
dzieła sztuki w postaci kalendarzy – zgłoś się i dołącz do elitarnego grona!

Poniżej przycisk do platformy zgłoszeniowej, kliknij i zgłoś kalendarz do konkursu