Regulamin

REGULAMIN Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art

§1
Do Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art mogą być zgłaszane kalendarze we wszystkich formach, wydrukowane na rok bieżący. Wyjątkiem jest kategoria OLD – gdzie mozna zgłaszać kalendarze z lat poprzednich.
Zgłaszający:
– zleceniodawcy kalendarzy
– wydawcy, agencje reklamowe, drukarnie
– graficy, fotografowie, ilustratorzy, rysownicy, styliści, pomysłodawcy, freelancerzy
– osoby które w jakikolwiek sposób uczestniczą w procesie powstawania kalendarza

§2
Kalendarze będą prezentowane podczas trwania Gali finałowej w Galerii Szyb Wilson.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:
– dokonanie zgłoszenia do Konkursu poprzez platformę internetową lub na formularzu zgłoszeniowym wysłanym emailem,
– opłata za udział w Konkursie

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez platformę internetową lub emailem w terminie do 13 marca 2020 r.
Prace nadesłane po tym terminie mogą nie wziąć udziału w konkursie.
Wraz z jednym egzemplarzem wydrukowanego kalendarza prosimy o nadsyłanie dokumentów w postaci plików komputerowych zgłaszanego kalendarza. Rodzaj pliku – PDF, JPG, TIFF.

Opłata za udział w konkursie wynosi (cena netto + VAT 23% ):

KW – kalendarz wieloplanszowy: 550,00 zł netto
KJ – kalendarz jednoplanszowy: 290,00 zł netto
KT – kalendarz trójdzielny / jednodzielny / wielodzielny: 260,00 zł netto
KK – kalendarz książkowy: 280,00 zł netto
KC – kalendarz charytatywny: 0,00 zł netto
KI – kalendarz inny/nietypowy: 190,00 zł netto
KO – kalendarz old
(kalendarz wydany w latach ubiegłych,  dowolny format i typ): 470,00 zł netto
KS – kalendarz szkolny
(kalendarz wydany przez placówki oświaty,  uczniów i studentów): 60,00 zł netto
KF – kalendarz zaprojektowany przez freelancerów: 90,00 zł netto
KA – kalendarz administracyjny wydany przez instytucje urzędowe 
(urzędy miast, gmin, muzea): 390,00 zł netto
NJ – najlepsza jakość: dopłata do kalendarza + 90,00 zł netto/szt
NI – najlepsza ilustracja: dopłata do kalendarza za jedna ilustrację + 90,00 zł netto/szt
NF – najlepsza fotografia: dopłata do kalendarza za jedna fotografię + 90,00 zł netto/szt

1. Przelewu ustalonej opłaty za udział w konkursie prosimy dokonać na
rachunek bankowy:
ING Bank Śląski 95 1050 1360 1000 0090 6896 1375
w terminie do trzech dni od zgłoszenia, po wystawieniu faktury.
2. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez
organizatorów Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art.
3. W przypadku wycofania zgłoszenia kalendarza na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem gali, 50% kwoty wpłaconej na poczet udziału w konkursie podlega zwrotowi.
4. Kalendarz zgłoszony do konkursu musi być wysłany do biura organizatora pod adres Zoom Art, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65 najpóźniej do 13 marca 2020 roku.

§4
1. Kalendarze prezentowane są wg kategorii.
2. Oceny, na podstawie których przyznawane są nagrody za kalendarze
dokonuje Jury w składzie: Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych, ilustrator, fotograf, producent filmów reklamowych dla TV oraz kina, przedstawiciel agencji reklamowej/drukarni.
Dokładny spis członków Jury będzie ogłoszony w dniu obrad Jury.
Najlepsza praca w konkursie otrzyma Grand Prix Zoom Art.
Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody za miejsce 1, miejsce 2, miejsce 3. Ponadto jurorzy mogą przyznać dowolną liczbę wyróżnień oraz nagród specjalnych Zoom Art w takich dziedzinach jak jakość druku, jakość uszlachetnień w kalendarzu itd.

§5
Zgłoszony do konkursu kalendarz nie będzie poddany ocenie, jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem konkursu.

§6
Każdy zgłoszony kalendarz może być wyróżniony tytułem w kilku kategoriach.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona na gali Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art.
2. Organizatorzy informują zgłaszających kalendarz do konkursu o wyróżnieniu kalendarza odpowiednio wcześniej.
3. Nagrody wręczane są przez przedstawicieli firm partnerskich lub członków jury oraz osoby zaproszone przez organizatora konkursu.

§8
1. Listę nagrodzonych kalendarzy zamieszcza się na stronach internetowych należących do organizatora oraz na stronach partnerów medialnych .
2. Wystawcy, których kalendarz został nagrodzony, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek konkursu. Informacje dotyczące nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego kalendarza oraz nazwę Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art.

§9
1. Nadsyłane prace nie podlegają zwrotowi.
2. Kalendarze powinny dotrzeć do organizatora w stanie dobrym, uszkodzone kalendarze nie będą wystawione. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w trakcie transportu.
3. Koszty zgłoszeń i przesyłek ponosi firma zgłaszająca kalendarz do konkursu.

§10
1. Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez organizatora:
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Kalendarzy Zoom Art,
Marzena Miszczyk, Piotr Chodak.