Wystawy towarzyszące

W VI edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art, przygotowaliśmy kilka ciekawych wystaw towarzyszących. Jednakże Gala finałowa nie odbyła się, zastąpiliśmy ją 4-dniową wystawą wszystkich zgłoszonych prac do konkursu 2020 w Galerii Szyb Wilson w Katowicach oraz specjalnym pokazem kalendarza Pirelli 2020 oraz kalendarzy z lat ubiegłych.

Większość wystaw dodatkowych przeniesiemy na przyszły rok 2021.